M-Learning-arekin lotutako jardunbideak gutxienenak dira oraindik Euskadin. %13,5ek soilik erabili ohi du sarea eskolako edo unibertsitateko hezkuntza/prestakuntza ikastaroak egiteko; %9,4k, aldiz, bestelako ikastaroak egiteko erabili oh du.

Informazioaren gizartearen panorama Euskadin 2018. Eustat.