Biztanleen 1%3,4k EZ daukate Internet-eko konexiorik gaur egun. Arrazoiak askotarikoak dira:

%

 

93,2

Ez daukate nahi ez dutelako, behar ez dutelako edo ez dakitelako Internet erabiltzen

47,7

Ez dakite nola erabiltzen den

21,2

Ez daukate Interneteko konexiorik garestiegia iruditzen zaielako

13,5

Ez dute ordenagailurik edo konektatu ahal izateko moduko ekipamendurik

1,8

Etxean ez daukate Interneteko konexiorik, beste leku batzuetatik sartzen direlako, esaterako, ikastetxetik edo lantokitik

 

Informazioaren eta komunikazioaren teknologiei dagokienez, kolektibo batzuk baztertuta daude.  

> Konektatuak egotearen arabera ondorengo profilak ikus ditzakegu:

Internet-eko konexiorik 
EZ DUTEN 
pertsonen profila (ezaugarri soziodemografikoak)

Internet-eko konexiorik 
DUTEN 
pertsonen profila (ezaugarri soziodemografikoak)

·  Bakarrik bizi diren 55 urte edo gehiagoko pertsonak

·  Langabezian daude edo ez daude aktibo

·  Ikasleak

·  15 eta 54 urte bitarteko pertsona landunak

 

 

Etxean Interneteko konexioa duten 15 urteko eta gehiagoko biztanleak. EAE. 2018 (%)

Iturria: Informazioaren Gizarteari buruzko Inkesta. Familiak (IGI-F)