[:es]VENTAJAS[:] 

[:es]
 • Información: Acceso a un gran volumen de información fácilmente actualizable.
 • Equidad: Se amplía el alcance y la equidad de la educación.
 • Personalización: Facilita un aprendizaje de carácter. personalizado y permite adaptarse a los ritmos de aprendizaje del alumnado.
 • Autonomía: Promueve un aprendizaje autónomo del alumnado.
 • Inmediatez: Proporciona feedback y evaluación inmediatos, así como interacción instantánea entre alumnado-profesor, etc.
 • Comunidades: Permite crear comunidades de práctica entre el alumnado.
 • Flexibilidad: permite inmediatez y flexibilidad de aprendizaje (en cualquier momento y en cualquier lugar).
 • Conexión: Permite conectar el aprendizaje formal y el aprendizaje informal.
[:]

[:es]INCONVENIENTES  [:]

[:es]
 • Precio: algunos dispositivos móviles son caros y no están al alcance de todas las personas.
 • Aplicaciones: Dificultades o imposibilidad de instalar y usar determinado software o bajarse determinadas aplicaciones.
 • Formatos: en el caso de las pantallas de los móviles, el pequeño tamaño de muchos de ellos dificulta la lectura de textos medianos y la información visible en la pantalla es limitada.
 • Escasez de oferta: Existen pocas aplicaciones formativas de calidad, y en menor medida dirigidas a las personas adultas.
 • Usabilidad: Dificultad para escribir en las pequeñas pantallas.
 • Baterías: Hay que tener en cuenta la limitación de las baterías de los móviles (3-4 horas) si se hace un uso intensivo de los mismos.
 • Aplicaciones: Dificultades o imposibilidad de instalar y usar determinado software o bajarse determinadas aplicaciones.
[:]

[:eu]ABAGUNEAK [:]

[:eu]
 • Informazioa: Erraz egunera daitekeen informazioa eskuragarri
 • Zuzentasuna: hezkuntzaren zuzentasuna eta irismena zabaltzen da
 • Pertsonalizazioa: Izaera pertsonalizatuko ikaskuntza errazten du eta ikasleen ikaskuntza-erritmora egokitzea ahalbidetzen du.
 • Autonomia: Ikasleen ikaskuntza autonomoa sustatzen du.
 • Berehalakotasuna: berehalako ebaluazioa eta feedback-a ematen du, eta baita ere ikasle eta irakaslearen arteko bat-bateko interakzioa, etab.
 • Komunitateak: ikasleen artean praktika-komunitateak sortzea ahalbidetzen du.
 • Malgutasuna: ikaskuntza-malgutasuna eta berehalakotasuna ahalbidetzen du (edozein unetan eta edozein tokitan).
 • Konexioa: Ikaskuntza formala eta informala elkarrekin konektatzea ahalbidetzen du.
[:]

[:eu]ERAGOZPENAK  [:]

[:eu]
 • Prezioa: gailu mugikor batzuk garestiak dira eta ez daude pertsona guztien eskura.
 • Formatuak: telefono mugikorren pantailen kasuan, tamaina txikikoek testu ertainen irakurketa zailtzen dute eta pantailan ikusgai dagoen informazioa mugatua da.
 • Eskaintza urria: kalitatezko prestakuntza-aplikazio gutxi daude, eta are gutxiago pertsona helduei zuzendutakoak.
 • Erabilgarritasuna Pantaila txikietan idazteko zailtasuna.
 • Bateriak: mugikorren baterien muga hartu behar da kontuan (3-4 ordu), are gehiago erabilera intentsiboa egiten bada.
 • Aplikazioak: Software zehatza instalatzeko eta erabiltzeko edo aplikazio batzuk behera kargatzeko zailtasunak edo ezintasuna.
[:]